جوایز

جایزه ملی سینمای 100

 • بخش اصلی
  • جایزه بزرگ جشنواره: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم جشنواره
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 8،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 8،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 8،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
  • لوح تقدیر و مبلغ 5،000،000 تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده مستند
  • لوح تقدیر و مبلغ 5،000،000 تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده داستانی
  • لوح تقدیر و مبلغ 5،000،000 تومان جایزه نقدی به 2 برگزیده پویانمایی
  • لوح تقدیر و مبلغ 4،000،000 تومان جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی و تکنیکی در هر بخش
   * این جایزه به هنرمندان خلاقی اهداء می‌شود که در زمینه‌های تکنیکی یا فنی سینما در عرصه فیلم‌های 100 ثانیه‌ای نوآوری و فعالیت‌های ویژه‌ای انجام داده‌اند. (فیلمبرداری، صداگذاری، صدابرداری، جلوه‌های ویژه ، جان بخشی و...)
 • جوایز بخش مسیر تجربه
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 3،000،000 تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
 • جایزه ویژه سینمای اخلاق
  • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 5،000،000 تومان جایزه نقدی سینمای اخلاق به 3 نفر از هنرمندان سینمای ایران که در تولیدات بلند سینمایی سال 1395 با پرداختن به مضامین اخلاقی و انسانی نقش به سزایی در ارتقاء سینمای ایران با این مضامین داشته اند (فقط فیلم هایی که به نمایش عمومی رسیده باشند)

جایزه جهانی سینمای 100

 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل 2000 دلار به هرکدام از فیلم های برگزیده هیات داوران در هر بخش