ستاد اجرایی دوره یازدهم

حامد رهنما

مدیرعامل موسسه سپهر سوره هنر

علی قربانی

دبیر جشنواره

محمد زرویی نصرآباد

قائم مقام دبیر جشنواره

یزدان عشیری

مسئول کمیته روابط عمومی

بهنام بهادری

مسئول کمیته بین الملل

نغمه خانی

مسئول دبیرخانه جشنواره

مهدی مرادی

مسئول کمیته تبلیغات و انتشارات

نسیم شوقی

مسئول کمیته مالی

مهدی مقدم

مسئول کمیته اکران

میلاد قربانی

مسئول کمیته اختتامیه

مجید فرهادی

مسئول کمیته اسکان

لیلا حق ستان

مسئول برنامه ریزی و هماهنگی کمیته های اجرایی

مرضیه فرشادجو

مسئول دفتر دبیر جشنواره