جوایز دوره دهم

جوایز بخش اصلی

جایزه بزرگ جشنواره: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 8 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر

جایزه بهترین فیلم مستند: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر

جایزه بهترین فیلم داستانی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر

جایزه بهترین فیلم پویانمایی: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی به کارگردان اثر

لوح تقدیر و 3 میلیون تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده مستند

لوح تقدیر و 3 میلیون تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده داستانی

لوح تقدیر و 3 میلیون تومان جایزه نقدی به 2 فیلم برگزیده پویانمایی

جایزه بخش سینمای اخلاق

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 5 میلیون تومان جایزه نقدی سینمای اخلاق به 3 نفر از هنرمندان سینمای ایران که در تولیدات سال 1393 به مضامین اخلاقی در فیلم‌هایشان پرداخته‌اند تعلق می‌گیرد.

جایزه ویژه دستاوردهای فنی و تکنیکی

لوح تقدیر و 3 میلیون تومان جایزه نقدی به 2 برگزیده این بخش.

* این جایزه به هنرمندان خلاقی اهداء می‌شود که در زمینه‌های تکنیکی یا فنی سینما در عرصه فیلم‌های 100 ثانیه‌ای نوآوری و فعالیت‌های ویژه‌ای انجام داده‌اند. (فیلمبرداری، صداگذاری و صدابرداری جلوه‌های ویژه و...)

جایزه بخش بین‌الملل

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل 5 میلیون تومان به هرکدام از 3 فیلم­ برگزیده هیئت داوران

جایزه بخش چشم‌انداز 1404

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل 5 میلیون تومان به هر کدام از 3 فیلم برگزیده هیئت داوران