مدرس فرانسوی کارگاه فیلم 100: نوشتن طرح ابتدایی نخستین مرحله ساخت فیلم است

2016-03-03

دیدیر زیسرمن، مدیر بخش آموزش سازمان سمعی، بصری فرانسه، در نخستین كارگاه بخش بین الملل دهمین جشنواره فیلم های 100 ثانیه ای در رابطه با مراحل نگارش طرح فیلم كوتاه و تهیه و تولید اثر اظهار كرد: اولین كاری كه برای تولید فیلم كوتاه انجام می دهیم نوشتن طرح اثر است. پیشنهاد می‌كنم خلاصه ای از فیلم خود را بنویسید تا بتوانید با كسانی كه در تولید فیلم به شما كمك می كنند، همكاری داشته باشید.

وی افزود: برای ساخت فیلم، نخستین چیزی كه نیاز است، نوشتن طرح اثر است. اگر بخواهید تهیه كننده پیدا كنید باید چند صفحه ای درباره اثر برایش بفرستید. تهیه كنندگان پیش از آنكه بخواهند راجع به فیلم شما قضاوت كنند، راجع به طرح اولیه آن قضاوت می كنند.

به گفته زیسرمن، تهیه كننده برای فیلم‌سازان، كمك های مالی را از بنیادها و سازمان های مرتبط با موضوع اثر و یا مرتبط با فیلم‌سازی دریافت می كند. به همین دلیل ارتباط فیلم‌ساز با تهیه كننده بسیار مهم است.

این تهیه كننده و فیلم‌ساز مستند همچنین گفت: اولین فیلمی كه تولید كرده ام بدون هیچ پول و سرمایه بیرونی بود و 5 سال به طول انجامید. اما برای دومین اثرم، تهیه كننده ای پیدا كردم و تمام هزینه آن را پرداخت كرد و تولید این اثر مستند نیز 3 سال به طول انجامید.

او خاطرنشان كرد: بهتر است در روند كار فیلم‌سازی، كار گروهی را فراموش نكنید، فیلم‌سازی به پشتكار زیاد نیاز دارد. در واقع می توان گفت فیلم‌سازی آسان است، اما نمی توان از طریق فیلم‌سازی هزینه های زندگی را تامین كرد.

این فیلم‌ساز در پاسخ به سوال یكی از مخاطبان در رابطه با شرایط پخش در فرانسه گفت: سانسور در تلویزیون فرانسه وجود ندارد، اما برخی سوژه ها هستند كه توسط اغلب تهیه كنندگان و پخش كنندگان آثار منتشر نمی شوند. البته تهیه كننده هایی كه ارتباط خوبی با شبكه های تلویزیونی و پخش فیلم دارند، می توانند اغلب آثار را پخش كنند.