علیرضا دهقان: فرصت های اقتصادی برای فیلمسازان تجربی مهیا نیست

علیرضا دهقان: فرصت های اقتصادی برای فیلمسازان تجربی مهیا نیست

2015-12-22

علیرضا دهقان فیلمساز و مستد ساز در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای یکی از بسته های تشویقی جشنواره ها از فیلمسازان برگزیده خود را حمایت از ساخت فیلم های بعدی آن ها عنوان کرد و گفت: اگر این موضوع هم در کنار سایر تشویق های جشنواره ها لحاظ شود، جدا از اینکه به چرخه تولید فیلم هایی متناسب با خواسته های سازمان های متولی امر کمک کرده ایم بلکه می توانیم امیدوار باشیم تا فیلمساز هم با حاشیه امنیتی در تولید روبرو می شود.

کارگردان مستند" آفتاب آبادی"، مسئولان فرهنگی را به توجه بیشتری در خصوص وضعیت اقتصادی فیلمسازی تجربی توصیه کرد و اظهار داشت: فیلمسازانی که در این عرصه فعالیت می کنند جز شرکت در چند جشنواره و امید به کسب جوایز  و حمایت محدود چند نهاد مرتبط در زمینه سینمای مستند و کوتاه دیگر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند که این کمک ها هم نه برای همگان بلکه برای تعداد محدودی است.

وی ادامه داد: سینماهای هنر و تجربه که یکسالی از زمان افتتاح آن می گذرد باید هر چه سریع تر در سایر شهر ها راه اندازی شوند و باید با تبلیغاتی که مسئولان فرهنگی می کنند و با استفاده از ظرفیت حداکثری رسانه ها سعی کنیم تا روزنه امیدی را در دل مخاطبان بیشتری روشن کنیم تا به این فیلم ها توجه کنند.

مستند اوسیا

وی، تنها استفاده از عنوان بین المللی و حضور چند فیملساز  را در ایام جشنواره خیلی در رسیدن به اهداف بین المللی جشنواره ها تأثیر گذار ندانست و گفت: دعوت از اساتید صاحب اندیشه و متخصص می تواند فیلمساز ما را با اطلاعات روز بین المللی آشنا سازد و افق های تازه ای را پیش روی او قرار دهد و تعریف درستی از جایگاه خود و جایگاهی که یک فیلمساز در کشور دیگر دارد به دست بیاورد.

کارگردان مستند"اوسیا" استفاده از ظرفیت های صدا وسیما را در راه ترویج فیلم های کوتاه و مستند مفید خواند و  بیان کرد: فراز و فرودی که صدا و سیما در ادوار مختلف داشته است گاهی خوب و گاهی بد بوده است. زمانی تولید برنامه هایی که به فیلم های تجربی پرداخته است خیلی در خور توجه بوده است ولی بعضی و قتها هم ضعیف عمل شده است که اگرمی خواهیم تغییر در وضعیت مخاطبان این سینما ایجاد شود باید روندی ثابت و غیر قابل تغییر در نمایش و تبلیغات آن از رسانه ملی داشته باشیم.

دهقان با بیان اینکه حوزه هنری باید به عنوان متولی هنر کشور نقش ارزنده تری را در برگزاری جشنواره های فیلم داشته باشد، عنوان کرد: جشنواره های رویش و فیلم 100 که دو جشنواره نسبتاً مطرح کشور هستند توانسته اند تاکنون ارتباط خوبی با فیلمسازان بر قرار کنند و باید مسئولان آن به این موضوع توجه کنند که استمرار و گسترش حمایت های خود از فیلمسازان می تواند تضمینی بر بقای عمر و  درخشش آن در صنعت سینما باشد.