فیلم کوتاه بر آمده از ایجاز و شاعرانگی است

فیلم کوتاه بر آمده از ایجاز و شاعرانگی است

2016-03-16

محمود صلاحی(رییس سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران)

جهان امروز سرشار از سرعت و پویایی است. به قول سینماییها، جهان امروز به صورت فست موشن در حال گذر است. انسانها در فضاهای عمومی، خیابانها، مراکز خرید، متروها و ... به سرعت از کنار هم میگذرند و در فضاهای خصوصی نیز فرصت اندکی برای با هم بودن و گفتوگو دارند. از همین رو،  بیشتر وقتشان را با رسانه‌‌های جدید و در کنار آنها میگذرانند. در این زمانه، فیلم کوتاه - همانگونه که اهالی سینما گفتهاند- سینمای آینده است. فیلم کوتاه میتواند گونهای از سینما باشد که برای آینده ساخته میشود. مردمان آینده فرصت اندکی برای سینما رفتن و دیدن فیلمهای بلند دارند. پس میتوان فیلم کوتاه را برگرفته از جهان در حال تغییر دانست. آینده، رسانههای خود را تولید میکند و بدون شک فیلم 100، رسانهی آینده است. فیلم 100، دو چیز را همزمان دارد. اول ساختار یک فیلم سینمایی موجز که جذابیتی کمنظیر برای انسان امروز دارد و دوم، اینکه خود، رسانه یا گونهای مستقل است که با تمام رسانههای تازه و رسانههای آینده سازگاری دارد. این گونه فیلمها، میتواند در هر جایی کنار انسان امروز باشد. در تلویزیونهای شهری، گوشیهای تلفن همراه، سایتهای اینترنتی که شهروندان امروز و آینده وقتشان را در آنجا میگذرانند. فیلم صد به واسطهی محتوای کوتاه اما کاملش به راحتی به این فضاها راه پیدا میکند و همراه شهروندان و انسان‌‌ها میشود.

فیلم کوتاه را با شعر و داستان کوتاه مقایسه میکنند. فیلم کوتاه علاوه بر ایجازش از شاعرانگی هم برخوردار است. اگر فیلم کوتاه برآمده از خلاقیت، ایجاز و شاعرانگی باشد، فیلم 100 نیز اینگونه است. با این تفاوت که فیلم 100، فیلم کوتاهِ کوتاه است و این ویژگی کار را برای سازندگانش بسیار دشوار میکند. با این نگاه فیلم صد میتواند دربارهی مشکلات و مسائل بشر امروز، اخلاق، زندگی شهری، فرهنگ شهروندی، محیط زیست و بسیاری دغدغههای دیگر باشد. محتوای فیلمهای 100 ثانیهای، در کنار ساختار بدیع و نو میتواند کارهای مهمی انجام دهد. لحظهای شهروندان را با خود همراه کند، تلنگری به آنها بزند و وضعیت معاصرشان را به شکلی موجز نشان دهد.

این ویژگیها در کنار هم فیلم 100 را رسانهی امروز و آینده خواهد کرد. رسانهای که در هر فضا و مکان تازهای میتواند برای شهروندان مؤثر و مفید باشد.

عموم سینما گران، مستند سازان و علاقمندان به فیلم های 100 ثانیه ای می توانند آخرین اخبار و رویدادهای دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه را با عضویت در کانال تلگرامی جشنواره  دنبال نمایند.