فیلم100؛ جشنواره ای که محدود به زمانبندی ها نیست

2015-06-30

*افشین حیدری// جشنواره بین المللی فیلم های100 ثانیه ای که امسال ودر اسفند ماه دهمین دوره آن برگزار می شود دیگر یک جشنواره نو پا و تازه کار نیست بلکه دست اندرکاران این جشنواره که از ابتدا با یک هدف بلند مدت آن را برای گسترش هنر فیلمسازی راه انداختند و به جهانی شدن آن می اندیشیدند اکنون به هدف خود نزدیک شدند و باید در صدد آن باشند تا اعتباری که حاصل سال ها فعالیت هنرمندان، مسئولان جشنواره و همچنین حمایت مسئولان حوزه هنری و دیگر دستگاه های متولی بوده است از دست نرود و برای ارتقای آن تلاش کنند.

نام این جشنواره که با حوزه هنری گره خورده است در میان فیلمسازانی که شاید برای اولین بار در آن شرکت می کنند به عنوان یک جشنواره مستقل شناخته شود ولی باید گفت که از صفر تا 100 این جشنواره توسط آن نهاد ارزشی برگزار می شود و هرسال که از عمر آن می گذرد تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان آن گواهی بر استقبال غیر قابل وصف در میان هنرمندان جوان دارد.

جشنواره ها درکشورهمواره مسیری برای نشان دادن اهداف صاحبان آنها است و همواره برای نیل به اهداف حامیان آنها برگزار می شوند ولی آیا همۀ جشنواره ها آن طور که باید موفق می شوند ومورد استقبال قرار می گیرند.

جشنواره هایی که شاید پس از قریب به 5 دوره از برگزاری دیگر خبری از آن ها نیست و به تاریخ پیوسته اند و در خاطراتمان شاید نامی از آنها برده شود.

اما چه می شود که جشنواره فیلم 100 تا به این شماره می رسد و هر سال هم که می گذرد بر تعداد شرکت کنندگان داخلی و خارجی آن افزوده می شود.

شاید داشتن اراده و پشتکار مسئولان و وجود یک دبیرخانه مستقل برای آن و بودن موضوعاتی که هر کدام شاید به گسترش یک مفهوم ارزشی و انسانی کمک می کند از دلایل اعتبار این جشنواره باشد. موضوعاتی که همواره جزو ضروریات توجه هنرمندانی است که دغدغه مسائلی ارزشی را دارند و در سایر جشنواره ها کمتر به آن پرداخته می شود.

اما نکته متمایز کننده این جشنواره از سایر جشنواره ها برگزاری متناوب کارگاه های آموزشی آن در استان های مختلف کشور و کشورهای خارجی است.

کارگاه هایی که با بهره گیری از منتقدین و کارشناسان سینما به آموزش ساخت فیلم کوتاه و چگونگی ایده پردازی به هنرمندان می پردازد و سعی دارد تا با شناسایی هنرمندان مستعد آنها را پرورش دهد.

همکاری های فیمابین با جشنواره های خارجی و مهیا کردن بخش هایی ویژه برای اکران فیلم های 100 و برگزاری ورک شاپ های تخصصی در زمینه چیستی این جشنواره نیز از دیگر مواردی است که  همواره مورد توجه دبیرخانه جشنواره بوده است.

سعی در ابداع زبانی جدید در سیستم جشنواره های کشور یکی از محسنات این جشنواره است. روزگاری که جشنواره ها فقط محدود به اعلام فراخوان و زمانبندی برای مهلت ارسال آثار و معرفی نفرات برتر و نمایشگاه پایانی شده است برگزاری این چنین جشنواره ای واقعاً همت والی و تلاش مسئولان آن را در اجرای یک جشنواره به مفهوم واقعی کلمه می رساند.