نشریه روزانه

«صد برگ» عنوان نشریه روزانه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100 است به سردبیری محمد صابری که در گفتگو با فیلمسازان صاحب نام سینمای ایران و هنرمندان همراه با جشنواره، به مرور اخبار و رویدادهای روزانه، برنامه نشست ها و اکران ها و دیدگاه های پیرامون این رویداد هنری می پردازد.