راهنمای اکران

انتظار به پایان رسید و اکنون پس از 6 ماه تلاش و نشاط سراسری میان فیلمسازان جوان ایران و جهان، از میان انبوه بیش از 4600 اثر متقاضی شرکت در سیزدهمین دورۀ جشنوارۀ فیلم 100، آثار راه یافته به بخش های مختلف مسابقه و غیررقابتی این دوره مشخص شدند تا رکورد بی سابقه ای در ادوار مختلف این جشنواره از جهت مشارکت به ثبت برسد. آثاری که بیش از نیمی از آن برای فراتهران و در بخش بین الملل نیز از 127 کشور دنیا بوده اند. این شور و نشاط جمعی، نوید همنشینی روشنی میان فیلمسازان هنرمند و مختصرگوی سینمای ایران و جهان می دهد.

 

جدول زمانبندی اکران ها و نشست های تخصصی جشنواره به همراه لیست آثار راه یافته به بخش های مختلف مسابقه و غیررقابتی ملی، بین الملل و مخاطب کودک و نوجوان را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود راهنمای سیزدهمین جشنواره فیلم 100