برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰

 

 

برگزیدگان سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ با معرفی هیأت داوران در سه بخش اصلی مسابقه ملی، بین الملل و مخاطب کودک و نوجوان به شرح زیر است:

 

بخش بین‌الملل:

داوران: پوران درخشنده، هادی مقدم‌دوست، محمدرضا خردمندان، ویلیام استرلینگر، الکساندروس گاستاپولوس

 

 • «پیشنهادهای کاغذی» تندیس بهترین پویانمایی بین الملل
 • «هیس‌طوری» دیپلم افتخار مستند بین الملل
 • «آخرین شعر یرموگ» تندیس بهترین مستند بین الملل
 • «بارسا» دیپلم افتخار فیلم داستانی بین الملل
 • «ابر» و «بالای سر» مشترکا تندیس بهترین فیلم داستانی بین الملل

 

 بخش مخاطب کودک و نوجوان:

داوران: بهرام‌ عظیمی، هادی محمدیان، علی جانباز

 

 • «درخت ترش» تندیس سوم فیلم کودک و نوجوان
 • «پدرم» تندیس دوم فیلم کودک و نوجوان
 • «کیک تولد» و «قاب دلتنگی» مشترکا تندیس بهترین فیلم کودک و نوجوان

 

بخش ملی:

داوران: کمال تبریزی، محمدحسین لطیفی، امیررضا مافی، جواد قارایی، حسین دارابی

 

 • «چشم هایش» دیپلم افتخار پویانمایی ملی
 • «خورشید آسمان، خورشید کاشی» تندیس سوم پویانمایی ملی
 • «وارونه» تندیس دوم پویانمایی ملی 
 • «پیچ تاریخی» تندیس بهترین پویانمایی ملی
 • «دونده» دیپلم افتخار مستند ملی
 • «سیلاب» تندیس سوم مستند ملی
 • «روستای من» تندیس دوم مستند ملی
 • «مادر» تندیس اول مستند ملی
 • «ماموریت» دیپلم افتخار فیلم داستانی ملی
 • «ده» تندیس سوم فیلم داستانی ملی
 • «تولد» تندیس دوم فیلم داستانی ملی
 • «ردپا» تندیس بهترین فیلم داستانی ملی

 

بخش ویژه نوآوری هنری و دستاورد فنی:

 • «درامپس» تندیس جایزه ویژه نوآوری هنری و دستاورد فنی

 

بخش جایزۀ ویژۀ دبیر جشنوارۀ فیلم 100:

 • «۱۰۰+۱۰۰=۲۰۱» تندیس جایزه ویژه دبیر جشنواره

 

بخش حامیان جشنواره:

حامیان: انجمن سینمای جوانان ایران، شبکه مستند، شبکه نسیم

 

 • «قاچ» جایزه حمایت و بهترین فیلم از نگاه شبکه مستند
 • «تاسمانی» جایزه حمایت و بهترین فیلم از نگاه شبکه نسیم
 • «سینما بی پول» و «نشانه» مشترکا جایزه حمایت و بهترین فیلم انجمن سینمای جوانان ایران