مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سامان حسین پور

استان : كردستان

خلاصه سوابق : کارگردان و نویسنده 4 فیلم کوتاه داستانی و حضور در بیش از ده ها جشنواره بین المللی و ملی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1برگ های پاییزیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2دریای کوچک مندوره 11رسیده به دبیرخانه
3یک هیچدوره 11راه یافته به اکران
4آخرین آغوشدوره 12رسیده به دبیرخانه