مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علیرضا خانی

استان : همدان

خلاصه سوابق : دانشجو سینما. تدوین. کارگردانی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1شهادتدوره 11راه یافته به اکران