مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : کورش بویری

استان : خوزستان

خلاصه سوابق : هنرجوی آخرین کارگاه فیلمسازی عباس کیارستمی در سال 92-91 موسسه ی کارنامه. نفر اول دوسالانه ملی عکس شهر و شهروند در بخش گوشی همراه سال 93.

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1چیزی مانند مهربانیدوره 11راه یافته به اکران
2چیزی مانند اندیشهدوره 11رسیده به دبیرخانه
3چیزی مانند نیاز به شفادوره 11رسیده به دبیرخانه
4چیزی مانند آرماندوره 11رسیده به دبیرخانه
5چیزی مانند آرماندوره 11رسیده به دبیرخانه
6چیزی مانند پند به داماددوره 11رسیده به دبیرخانه