مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمدرضا شاد

استان : همدان

خلاصه سوابق : ساخت چند فیلم کوتاه پویانمایی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1بازیدوره 11راه یافته به اکران