مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : طاهره یزدانیان

استان : كرمانشاه

خلاصه سوابق : عضو انجمن سینمای جوان کرمانشاه از سال 93 تا کنون و ساخت چندین فیلم کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1فصل گسدوره 11راه یافته به اکران