مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1طنابدوره 11رسیده به دبیرخانه
2تولد یک ملکهدوره 11رسیده به دبیرخانه