برگزیدگان دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای

فیلم های برگزیده

ردیف کد پیگیری نام اثر بخش قالب نام و نام خانوادگی برگزیده استان نمایش
1 100FEST-4946-12-7481 کف و خون بخش اصلی (مسابقه ملی) داستانی محمد پایدار تهران نمایش فیلم
2 100FEST-4724-12-7009 کارخانه بخش اصلی (مسابقه ملی) داستانی علی رحیمی تهران نمایش فیلم
3 100FEST-6400-12-7651 پوشک بخش اصلی (مسابقه ملی) داستانی سید محمدرضا سعادتی البرز نمایش فیلم
4 100FEST-6348-12-7690 پناه بخش اصلی (مسابقه ملی) داستانی ابوذر حیدری تهران نمایش فیلم
5 100FEST-5831-12-6420 قانونی بخش اصلی (مسابقه ملی) داستانی ابوالفضل بختیار قشلاق تهران نمایش فیلم
6 100FEST-6507-12-8133 باتک بخش اصلی (مسابقه ملی) مستند مهدی ماهان تهران نمایش فیلم
7 100FEST-3561-12-6336 موج FM بخش اصلی (مسابقه ملی) مستند شاهرخ لامع تهران
8 100FEST-4782-12-7724 چتر بخش اصلی (مسابقه ملی) پویانمایی میرعلی حسینی اصلی تهران نمایش فیلم
9 100FEST-4680-12-7759 بذرهای فلزی بخش اصلی (مسابقه ملی) پویانمایی رسول ذاکری تهران
10 100FEST-1468-12-7181 عیوض مسیر تجربه مستند میلاد جعفری تهران نمایش فیلم
11 100FEST-4188-12-6783 اشکون مسیر تجربه مستند محمد صالحی تهران نمایش فیلم
12 100FEST-5096-12-7513 ...رفت مسیر تجربه پویانمایی سمانه فضل اله اسدی تهران نمایش فیلم