مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1هر نفسی که فرو می رود دوره 11راه یافته به اکران
2یک جداییدوره 11راه یافته به اکران
3فالوئرزدوره 12رسیده به دبیرخانه
4لایودوره 13رسیده به دبیرخانه