مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : میلاد طاهری نوری

استان : تهران

خلاصه سوابق : ساخت فیلم کوتاه و مستند های متعدد

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1به همین راحتیدوره 11رسیده به دبیرخانه
2سوءتفاهمدوره 11رسیده به دبیرخانه
3فرکانس ممنوعدوره 11راه یافته به اکران
4مهربانیدوره 11راه یافته به اکران
5تالاب عشق آباددوره 11رسیده به دبیرخانه