مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : اکبر تراب پور

استان : همدان

خلاصه سوابق : برگزیده چندین جشنواره داخلی و بین المللی از جمله: پروانه زرین جشنواره فیلم کودک و تندیس زرین جشنواره رشد

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1برای پدرمدوره 11برگزیده
2درخت ترشدوره 13