مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : وحید میرجانی

استان : فارس

خلاصه سوابق : نویسنده ، کارگردان ، تصویر بردار

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1خوابدوره 11رسیده به دبیرخانه
2فرهنگ پوشالیدوره 11راه یافته به اکران
3۴۵ درجه غربی ۴۵ درجه شرقی دوره 12رسیده به دبیرخانه