مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1یک روز خاص دوره 11راه یافته به اکران
2ماهی و دیواردوره 13رسیده به دبیرخانه
3همینجاست کمی آنطرفتردوره 13رسیده به دبیرخانه