مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زندگی جاری است...دوره 11رسیده به دبیرخانه
2بن بستدوره 11رسیده به دبیرخانه
3ایستگاهدوره 12رسیده به دبیرخانه
4جای خالیدوره 13رسیده به دبیرخانه
5آونگدوره 13