مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمد  بیگلر تبار

استان : مركزي

خلاصه سوابق : حضور در جشنواره ادبی هشت کبوترحرم شاه چراغ و سوره

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1صدای پای ابدوره 11راه یافته به اکران
2پنالتیدوره 12رسیده به دبیرخانه
3مدادکستاندوره 12رسیده به دبیرخانه