مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : ملیکا قنبری

استان : فارس

خلاصه سوابق : هنرجوی گرافیک مقام اول جشنواره خوارزمی در بخش هنر-انیمیشن

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1الهه عشقدوره 11رسیده به دبیرخانه