مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی کیوان

استان : خراسان رضوي

خلاصه سوابق : ساخت چند فیلم کوتاه و برگزیده چند جشنواره ...

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1برکتدوره 11برگزیده
2امیددوره 11رسیده به دبیرخانه