مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1گذر موقتدوره 11رسیده به دبیرخانه
2بهار بی بهاردوره 11رسیده به دبیرخانه
3شیوندوره 12رسیده به دبیرخانه
4لئودوره 13رسیده به دبیرخانه