مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1پایی که جا مانددوره 11راه یافته به اکران
2مهتک (گهواره)دوره 12رسیده به دبیرخانه
3یک دست صدا دارددوره 12رسیده به دبیرخانه