مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمود حیدری

استان : فارس

خلاصه سوابق : مدرک انجمن سینمای جوان. فیلمسازی فیلم کوتاه. عکاسی و موسیقی نمایشی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1لبخند بزنیددوره 11راه یافته به اکران
2خط کشیدوره 12رسیده به دبیرخانه