مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1جاذبهدوره 11راه یافته به اکران
2كبر دوره 11رسیده به دبیرخانه
3این خانه خالیست دوره 11رسیده به دبیرخانه
4سرانجام روزي حلال دوره 11رسیده به دبیرخانه