مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امین سلیمی

استان : كرمانشاه

خلاصه سوابق : ساخت چندین فیلم کوتاه و مشارکت در ساخت کارهای دیگر

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1قابدوره 11رسیده به دبیرخانه