مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : آیتی سید شهاب الدین

استان : اصفهان

خلاصه سوابق : شهاب آیتی ، کارگردان ده فیلم کوتاه و تدوینگر بیش از چهل فیلم کوتاه از جمله تک نک، قفس ، میراث ماندگار

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1قفسدوره 11رسیده به دبیرخانه
2تک نوکدوره 11راه یافته به اکران