مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : زهرا  اسدی

استان : كردستان

خلاصه سوابق : بنده سابقه ای ندارم

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1نیمه خالی لیواندوره 11رسیده به دبیرخانه