مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : مجتبی باری

استان : خراسان رضوي

خلاصه سوابق : دانشجویه ترم آخر کارگردانی انیمیشن مدلساز و ریگر پر زمینه تری دی و جلوه هایه ویژه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1ماهی خشمگیندوره 11راه یافته به اکران
2شطرنجدوره 12رسیده به دبیرخانه