مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1برف خواهد باریددوره 11راه یافته به اکران
2رویای سپیددوره 12راه یافته به اکران