مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حسام حسینی

استان : كرمان

خلاصه سوابق : سازند سه فیلم کوتاه داستانی سازنده یک انمیشن داستانی سازنده یک فیلم کوتاه مستند

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1دوئلدوره 11رسیده به دبیرخانه