مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1صدای مندوره 11برگزیده
2هیولای قرندوره 12رسیده به دبیرخانه