مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علیرضا خاشعی

استان : تهران

خلاصه سوابق : ساخت سریال سکندر نامه در ژانر کودک و نوجوان

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1داستان ستاره هادوره 11راه یافته به اکران