مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی :  

استان :

خلاصه سوابق :

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1تیشه روزگار دوره 11برگزیده
2نقش زن ......دوره 11رسیده به دبیرخانه
3گنجشکهای کوچه ما دوره 11رسیده به دبیرخانه
4رویا دوره 12رسیده به دبیرخانه
5کاوهدوره 12رسیده به دبیرخانه
6به خاطر دخترمدوره 13