مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : آکو  زندکریمی

استان : البرز

خلاصه سوابق : ساخت سه فیلم کوتاه داستانی به صورت مستقل

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1مالاریادوره 11راه یافته به اکران
2سربازدوره 12رسیده به دبیرخانه
3دلقکدوره 12رسیده به دبیرخانه