مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : ناصر نورانی

استان : تهران

خلاصه سوابق : کارگردانی و تهیه کننده ی 5 فیلم داستانی و بیش از 20 فیلم مستند

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1لبخنددوره 11رسیده به دبیرخانه