مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : حسین رزمجویی

استان : فارس

خلاصه سوابق : بازیگر تاتر در نمایش های غول اباد پریزاد موش وگربه مهمانهای ناخوانده

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1از دید مندوره 11رسیده به دبیرخانه