مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سیدمحسن مهاجری

استان : قزوين

خلاصه سوابق : ساخت چند فیلم مستند و کوتاه

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1زمین بازی مادوره 11راه یافته به اکران
2روشناییدوره 11رسیده به دبیرخانه