مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سید احمد باقریان موحد

استان : قم

خلاصه سوابق : اولین شرکت در این جشنواره را تجربه میکنم

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1گذردوره 11راه یافته به اکران