مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : وحید دهیادگاری

استان : كرمان

خلاصه سوابق : عضو هیات موسس خانه عکاسان سیرجان

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1شاه و تلخکدوره 11رسیده به دبیرخانه