مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : یونس فیروز

استان : يزد

خلاصه سوابق : اولین تجربه فیلم سازی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1تلخی بی پایاندوره 11رسیده به دبیرخانه