مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : علی جعفرآبادی

استان : تهران

خلاصه سوابق : فیلم کوتاه " فیلم کوتاهی درباره عشق " - کارگردان فیلم کوتاه " نبینیم " - کارگردان

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1خطای دیددوره 11رسیده به دبیرخانه