مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : محمدرضا مرادی

استان : تهران

خلاصه سوابق : دانشجوی سینما ساخت بیش از 10 فیلم کوتاه حضوردر جشنواره های دخلی و خارجی

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1تریو قجریدوره 11رسیده به دبیرخانه