مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : امیرحسین رحیم زاده

استان : اصفهان

خلاصه سوابق : هنرجوی انجمن سینمای جوانان کاشان

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1سرد آبدوره 11راه یافته به اکران