مشخصات هنرمندنام و نام خانوادگی : سجاد شاه حاتمی

استان : تهران

خلاصه سوابق : مکمل نقش اول فیلم ژنرال علی شاه حاتمی ساخت فیلم کوتاه صامت نشست و برخاست نگارش چندین فیلمنامه ثبت شده در خانه سینما

دوره های شرکت کرده

ردیفنام اثردورهوضعیتنمایش اثر
1چند درصددوره 11رسیده به دبیرخانه